Robert J. Jørgensen

Robert har altid elsket at lære sammen med andre. Ikke mindst under 'skæve udforskninger' i det systemisk narrative felt, og i det mere kontemplative arbejde med mindfulness meditation. Han søger at integrere og dele mine erfaringer på en måde som gør ham selv og andre i stand til at stå mere klart og afslappet i eget perspektiv, såvel som at indgå mere fuldkomment i værdsatte fællesskaber - både de helt nære og de mere omfattende.

Det meste af denne læring og deling, foregår inden for hans virke som psykolog (cand.psych.aut). Han er endvidere uddannet Ingeniør & HD; hvilket formede de første 7 år af hans arbejdsliv. I Mindfullife, trækker han især på sine uddannelser indenfor mindfulness baseret intervention (MBSR, MBCT & Yoga).

Han er primært uddannet ved Universiteter i København, Massachusetts og Genève. Han har en omfattende psykologfaglig erfaring fra arbejde med folk i krise og under stress som følge af belastende livsomstændigheder. I den forbindelse har han undervist i mindfulness og meditation ved en række større institutioner og i forskningsmæssig sammenhæng. Hans personlige meditationspraksis strækker sig over 4 årtier, og han har uddannet sig og undervist indenfor Mindfulness i 25 år.

Robert glæder mig til at arbejde sammen - individuelt, på et af vores retræter eller i organisatorisk sammenhæng.