Mindfulness

Mindfulness tilbyder en anden måde at leve sit liv på.
Men hvad er mindfulness? Og hvad er MBSR?

Når nærværet vågner

Vi har alle oplevet øjeblikke af fuldstændigt nærvær, afslappelse og lykke og ved hvor farverigt og magisk livet kan være. Måske var det i et kærlighedsforhold, på ferie, i naturen eller da vi første gang havde øjenkontakt med vores nyfødte barn. Uanset hvilken situation og hvor længe det måtte være siden, så ligger begivenheden stadig dybt inde i os og udtrykker sig som vores længsel. For vi ved at det er vores potentiale at leve så fuldt og helt, men bare ikke hvordan vi skal genvinde åbenheden.

Stress fylder mere end vi tror

Samtidig lever vi en stressfyldt og turbulent tid. Tempoet accelerer og vi bliver udsat for mange skift og megen usikkerhed. Det er ikke underligt at de fleste mennesker befinder sig permanent i en slags adrenalindrevet tilstand der bedst kan karakteriseres som stress. Vi fortaber os i tanker, følelser og uafbrudte gøremål og har i vid udstrækning mistet kontakten med vores grundlæggende indre ro og nærvær. Det er blevet så almindeligt at være i denne tilstand, at det anses for at være normalt.

Stress er en snigende dræber

Manglen på nærvær skyldes ikke en manglende lyst til at være opmærksom og tilstede. Det er en fortabelse af ens væren, der er foregået ubemærket over årene, fordi mængden af gøremål og informationer har fået lov at overtage én.

Man har i bogstaveligste forstand mistet styringen af sit eget liv. Og er kommet til at tro på, at de tanker og følelser der flagrer igennem én, er den man er. Denne situation har stor indvirkning på vores helbred og velbefindende.  Det er efterhånden veldokumenteret at konstant stress medfører alle mulige former for fysisk sygdom og psykisk lidelse og vi ser flere og flere mennesker der brænder ud eller får alvorlige symptomer, der reducerer deres livskvalitet.

Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR

Det var for at imødegå det stigende antal klienter, der berettede om stressrelaterede lidelser, at dr. Jon Kabat-Zinn i 1979 grundlagde Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society på University of Massachusetts Medical Center og udviklede behandlingsprogrammet Mindfulness-Based Stress Reduction.

Programmet har siden været anvendt med slående resultater til mennesker med meget forskellige lidelser, såsom stress/krise relaterede lidelser, hjertesygdomme, kroniske smerter, hovedpine, forhøjet blodtryk, depression, kræft, hudproblemer, søvnforstyrrelser, angst og panik.

Forskningsresultater fra Massachusetts University har vist at denne form for opmærksomhedstræning giver vedvarende symptomreduktion og har dybtgående og positiv effekt på deltagernes holdninger, adfærd og selvopfattelse.

I dag er MBSR blevet en anerkendt og verdensomspændende metode, som anvendes lige så meget af mennesker der ikke har fysiske symptomer, men bare ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt.

Mindfulness Meditation

MBSR adskiller sig fra andre metoder ved at inddrage en ny dimension, nemlig vores opmærksomhed og evne til at være i nuet, frem for kun at forsøge at løse stress-problemerne direkte på slagmarken med et arsenal af planlægnings-værktøjer og større kalendere.

Et vigtigt element i metoden er Mindfulness Meditation, der er en systematisk opmærksomhedsskærpende strategi, hvis mål er at udvikle harmoni og stabilitet i sindet og kroppen samt at give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger bag stressmønstrene. Sammen med dialog, guidede visualiseringer og lette stræk- og yogaøvelser udgør opmærksomhedstræningen kernen i MBSR.

At blive opmærksom i nuet

Det afgørende i mindfulness-træning er ikke så meget hvad man vælger at fokusere på, men den opmærksomhed som man giver hvert øjeblik.

I stedet for at prøve på at blive stille eller konstant at kommentere og vurdere hvad der foregår indvendigt, indtager man en slags ”vidneholdning”. Man træder et skridt tilbage og hviler i opmærksomheden og observerer derfra de tanker, følelser og krops-fornemmelser der opstår. Uden at analysere, dømme, redigere og undertrykke accepterer man dette nu.

Denne tilgang giver både et voksende nærvær og en bevidsthed om de specifikke tankemønstre og ideer der styrer ens liv: hvad der driver én, hvem man tror man er og hvordan man anskuer omverdenen. Den voksende bevidstgørelse afspejler sig i dagligdagen ved en øget evne til at respondere intelligent på udfordrende situationer i stedet for at reagere på automatpilot.

Det lyder enkelt og det er det også. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver øvelse og vedholdenhed at aflægge sindets indgroede tilbøjelighed til at miste kontakt med nærværet og fortabe sig i sine egne indhold.

Nærvær i udfoldelse

Effekten af et øget nærvær afspejler sig markant i vores liv på alle niveauer. Rastløse fragmenterede tanker afløses af klarhed, indre vejledning og evnen til at træffe rigtige beslutninger. Følelseslivet bliver rigere og tenderer mere mod accept og kærlighed end konfliktuelle emotioner.

Kroppen frigøres for stressorer, slapper af og helbreder lettere sig selv. Vores fysiske omstændigheder f.eks. kæreste, job og bolig, tilpasser sig gradvist efter rigdommen i vores dybere væren. Et centralt og vidunderligt befriende budskab i Mindfulness er at vi allerede er lige her og har det hele indeni os.

Vi behøver ikke længere forgæves at søge lykken udenfor os selv, men kan vende opmærksomheden ind i os selv hvor rigdommen ligger. Hvert enkelt menneske bærer i sin væren et unikt bidrag til vores verden. Ligegyldigt hvor såret man er blevet eller hvor dybt potentialet er begravet, så ligger det dog trygt og uspoleret indeni og venter bare på at blive sat fri.

Mindfulness handler om at generobre vores nærvær, frisætte vores resurser og skabe et liv i frihed og frugtbar udfoldelse.

Mindfulness is “learning to live inside again” and necessitates a high degree of focused and sustained attention and awareness rooted in the present moment, as well as a high degree of sensitivity to boundaries and limits and a willingness to dwell at them, inhabit them, in inner stillness, beyond the reactivity of thought and judgment but with great discernment and intentionality. Jon Kabat-Zinn